Vilniaus vystymo kompanija prisideda prie klimato kaitos mažinimo

2016.10.25

Spalio 24-ąją pasaulyje minima Tarptautinė klimato kaitos diena ir vykdomos akcijos, siekiant mažinti šiltnamio dujų koncentraciją, anglies dioksido kiekį nuo dabartinio rodiklio 387 (milijoninių dalelių) iki 350. Mokslininkų (Dr. James Hansen, Dr. Karl-Henrik Robèr, David Suzuki PhD) skaičiavimais, viršijus 350 ribą, Žemėje esančiai gyvybei gresia pavojus. Deja, šiuo metu ši riba jau viršyta ir toliau didėja.

Tarptautinės klimato kaitos dieną vyksiančių akcijų metu siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į klimato kaitą, skatinti kurti ir naudoti modernias technologijas, padėsiančias stabdyti žalingų dujų koncentraciją, keisti neatsakingo vartojimo įpročius.

Vilniaus vystymo kompanija didžiuojasi savo veikla galėdama prisidėti prie klimato kaitos mažinimo. Šiais metais intensyviai vykdomas Vilniaus miesto švietimo ir ugdymo įstaigų modernizavimo procesas. Iki šios dienos jau užbaigti modernizavimo darbai aštuoniose švietimo ir ugdymo įstaigose, iki 2017 metų vidurio darbai bus užbaigti dar devyniose įstaigose.

Senų pastatų modernizavimas yra įvardijamas kaip vienas iš pagrindinių veiksnių kovojant su pasauliniu klimato atšilimu, taip pat gerina miesto įvaizdį, pastatų naudotojų sveikatą ir psichologinį komfortą.

Vilniaus lopšelio – darželio „Ramunėlė“ pastato statyba buvo užbaigta 1965 metas, Vilniaus Maironio gimnazijos pastato – 1979 metais.  Didžiausias tokių statinių trūkumas – ypač neefektyvus šiluminės energijos vartojimas. Dėl šilumos izoliacijos nebuvimo bei pasenusių pastatų konstrukcijų, šiluma skverbiasi per stogą, sienas, grindis, nesandarius langus ir duris bei per kitas pastatų konstrukcijas.

Modernizavimo metu buvo atliktas šildymo sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas, langų ir lauko durų keitimas, stogo, fasadinių sienų, rūsio perdangų, cokolio šiltinimas.

Pastatų atnaujinimui gauta parama iš Klimato kaitos specialiosios programos, kurią administruoja Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas. Fondas 22 projektų įgyvendinimui skyrė 60 procentų reikalingų lėšų. Bendras finansavimo poreikis projektų įgyvendinimui pagal programą – 24,3 mln. Eur.

Jau atlikto švietimo ir ugdymo įstaigų modernizavimo duomenimis, energijos efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimas sudaro apie 245 eurus vienam m2. Objektui tenkančių investicijų vidutinis dydis – 1,1 mln. Eur. Šios investicijos, atliktų energijos vartojimo auditų duomenimis, lyginant energijos vartojimą norminiais metais turėtų sudaryti apie 50 procentų.

Nevertinant tiesioginės finansinės naudos, atlikus modernizavimą yra atkuriama pastato techninė būklė, prailginamas pastato gyvavimo laikotarpis ir užtikrinama tinkama mokymo ir mokymosi aplinka. Tuo pačiu padidinamas vietovės ir viso miesto patrauklumas.

Siekiant pagrindinio programos tikslo įgyvendinimo – sumažinti CO2 kiekį, įgyvendinamų projektų deklaruojama nauda vidutiniškai sudarys apie 2600 t. Sukurta paramos nauda matuojama ir numatoma matuoti po darbų atlikimo 5 metus. Kiekvienais metais paramą skyrusiai agentūrai yra deklaruojamas pasiektas CO2 emisijos rodiklis.

Vilniaus Sietuvos progimnazijos modernizavimas

Vilniaus Sietuvos progimnazijos modernizavimas

Vilniaus Saulėtekio mokyklos-daugiafunkcio centro modernizavimas

Vilniaus Saulėtekio mokyklos-daugiafunkcio centro modernizavimas

Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos modernizavimas

Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos modernizavimas

Vilniaus Fabijoniškių mokyklos modernizavimas

Vilniaus Fabijoniškių mokyklos modernizavimas

Vilniaus lopšelio darzelio Bitutė modernizavimas

Vilniaus lopšelio darzelio Bitutė modernizavimas

Jums taip pat gali būti aktualu