Paslaugos

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ teikia Vilniaus miesto viešųjų infrastrūktūrinių projektų valdymo ir statybos techninės priežiūros paslaugas.

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ veiklos pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. 1-321 bei su Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2011 m. gruodžio 29 d. sudaryta sutartis (vidaus sandoris).

Paslaugų teikimas apima šias pagrindines funkcijas:

  • naujų ir esamų statinių projektavimo valdymas,
  • statinių statybos valdymas, projektų ekspertizės organizavimas,
  • statinių statybos techninė priežiūra,
  • pastatų energetinių auditų valdymas,
  • projektų paraiškų parengimo ir pateikimo įgyvendinančiajai institucijai valdymas,
  • projektų administravimo valdymas,
  • projektų viešinimo ir turto draudimo valdymas,
  • konsultantų priežiūra,
  • reikalingų projektavimo ir statybos darbams atlikti lėšų valdymas.

Aktualūs dokumentai:

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ įstatai

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. 1-321 “Dėl UAB “Vilniaus vystymo kompanija” teikiamų paslaugų ir atliekamų darbų pirkimo”

UAB “Vilniaus vystymo kompanija” ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2011 m. gruodžio 29 d. sutartis dėl paslaugų teikimo