Bendra informacija

UAB Vilniaus vystymo kompanija yra viena seniausių Vilniaus miesto savivaldybės valdomų įmonių, kuri jau kelis dešimtmečius atlieka savivaldybei priklausančių viešosios paskirties švietimo, ikimokyklinio ugdymo, socialinių paslaugų, sporto, kultūros, turizmo, sveikatos priežiūros ir viešųjų erdvių objektų projektavimo bei statybos valdymo paslaugas. Įmonė rūpinasi ir miesto nekilnojamuoju turtu – organizuoja nekilnojamojo turto realizavimą viešajame elektroniniame aukcione, nuomoja ir/arba parduoda jį, įveiklina bendradarbiaudama su nevyriausybinėmis ir ne pelno siekiančiomis organizacijomis.

UAB Vilniaus vystymo kompanija veiklos pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. 1-1863 bei su Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudaryta sutartis (vidaus sandoris).

Vilniaus miesto savivaldybės, kaip vienintelio UAB Vilniaus vystymo kompanija akcininko, lūkesčių deklaracijoje yra išreiškiami lūkesčiai ir norai Bendrovės veiklos atžvilgiu. Su deklaracija galite susipažinti čia.

Misija

Teikti kompanijos steigėjo Vilniaus savivaldybės lūkesčius, poreikius ir reikalavimus atitinkančias bei veiklos rezultatyvumą didinančias miesto viešųjų infrastruktūrinių projektų valdymo ir statybos techninės priežiūros paslaugas.
Adekvačiai ir atsakingai kurti aplinką, susijusią su kompanijos steigėjo ir suinteresuotų pusių pageidavimais ir įsipareigojimais.

Vizija – tapti pripažinta ir konkurencinga kompanija:
 • turinčia aukščiausią kompetenciją ir nepriekaištingą reputaciją,
 • teikiančia aukščiausios kokybės paslaugas,
 • sugebančia efektyviai ir operatyviai adaptuotis, keičiantis verslo aplinkai ir steigėjo bei suinteresuotų pusių poreikiams.
Paslaugų teikimas apima šias pagrindines funkcijas:
 • naujų ir esamų statinių projektavimo valdymas,
 • statinių statybos valdymas, projektų ekspertizės organizavimas,
 • statinių statybos techninė priežiūra,
 • pastatų energetinių auditų valdymas,
 • projektų paraiškų parengimo ir pateikimo įgyvendinančiajai institucijai valdymas,
 • projektų administravimo valdymas,
 • projektų viešinimo ir turto draudimo valdymas,
 • konsultantų priežiūra,
 • reikalingų projektavimo ir statybos darbams atlikti lėšų valdymas.

2023 m. gegužės 31 d. įregistruoti nauji UAB Vilniaus vystymo kompanija įstatai.

Patvirtinta nauja Vilniaus vystymo kompanijos veiklos strategija iki 2025 metų:

https://www.vilniausvystymas.lt/wp-content/uploads/2022/12/VVK-strategija-2022-005.pdf

Apie mus

Mūsų vykdomi projektai