Paslaugos

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ teikia Vilniaus miesto viešųjų infrastrūktūrinių projektų valdymo ir statybos techninės priežiūros paslaugas.

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ veiklos pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. 1-1863 bei su Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudaryta sutartis (vidaus sandoris).

Paslaugų teikimas apima šias pagrindines funkcijas:

  • naujų ir esamų statinių projektavimo valdymas,
  • statinių statybos valdymas, projektų ekspertizės organizavimas,
  • statinių statybos techninė priežiūra,
  • pastatų energetinių auditų valdymas,
  • projektų paraiškų parengimo ir pateikimo įgyvendinančiajai institucijai valdymas,
  • projektų administravimo valdymas,
  • projektų viešinimo ir turto draudimo valdymas,
  • konsultantų priežiūra,
  • reikalingų projektavimo ir statybos darbams atlikti lėšų valdymas.

Aktualūs dokumentai:

UAB “Vilniaus vystymo kompanija” įstatai

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl paslaugų įsigijimo iš UAB “Vilniaus vystymo kompanija”

UAB “Vilniaus vystymo kompanija” ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sutartis dėl paslaugų teikimo

UAB “Vilniaus vystymo kompanija” politika