Nulinė tolerancija

Įmonė, savo veikloje taikydama Nulinę toleranciją korupcijai, įsipareigoja:

 • laikytis visų Korupcijai atsparios aplinkos kūrimą reglamentuojančių Tarptautinių, Lietuvos Respublikos teisės aktų, bei Kodekso nuostatų, užtikrinant skaidrią ir teisėtą Įmonės veikimą;
 • netoleruoti neetiško elgesio, kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo, nepriimtinų dovanų, nepotizmo, interesų konfliktų, suinteresuotų šalių neteisėtos įtakos, netinkamai apskaitytos veiklos ir mokesčių slėpimo ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar teisės pažeidimų;
 • elgtis politiškai neutraliai, atsiriboti nuo bet kokių įtakos formų politikams ar politinėms partijoms, neteikti jiems paramos.

Korupcijos prevencijos subkategorijos:

 1. Dovanų politika
 2. Pasitikėjimo linija
 3. Pranešėjų apsauga
 4. Privačių interesų deklaravimas
 5. Personalo patikimumo užtikrinimas
 6. Korupcijos pasireiškimo tikimybė
 7. Antikorupcinis švietimas
 8. Rizikų valdymas

Jums taip pat gali būti aktualu