Privačių interesų deklaravimas

„Vilniaus vystymo kompanijos“ veikla grindžiama atvirumo bei skaidrumo principais. Vadovaujantis  LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, Įmonėje yra patvirtintas sąrašas pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus.

Korupcijos prevencijos subkategorijos:

  1. Nulinė tolerancija
  2. Dovanų politika
  3. Pasitikėjimo linija
  4. Pranešėjų apsauga
  5. Personalo patikimumo užtikrinimas
  6. Korupcijos pasireiškimo tikimybė
  7. Antikorupcinis švietimas
  8. Rizikų valdymas

Jums taip pat gali būti aktualu