Personalo patikimumo užtikrinimas

Vadovaujantis LR Korupcijos prevencijos įstatymo 17 str. 4 dalies 4 ir 5 punktais ir 5 dalimi, taip pat siekiant užtikrinti personalo patikimumą, įmonėje patvirtintas sąrašas pareigybių, į kurias skiriant teikiamas prašymas STT pateikti informaciją apie asmenį.

Korupcijos prevencijos subkategorijos:

  1. Nulinė tolerancija
  2. Dovanų politika
  3. Pasitikėjimo linija
  4. Pranešėjų apsauga
  5. Privačių interesų deklaravimas
  6. Korupcijos pasireiškimo tikimybė
  7. Antikorupcinis švietimas
  8. Rizikų valdymas

Jums taip pat gali būti aktualu