Rizikų valdymas

2022 m. Įmonėje patvirtinta Rizikų valdymo politika ir pradėta taikyti rizikų valdymo sistema.

Kasmetinis rizikų vertinimas atliekamas iki einamųjų metų spalio 31 d. Labai didelės rizikos nedelsiant įtraukiamos į Registrą, nustatant rizikos valdymo priemonių planą.

Priklausomai nuo nustatytų Korupcijos ir kitų rizikų lygio, taikoma Įmonės rizikos valdymo strategija.

Valdybai teikiamos ketvirtinės ir metinė ataskaitos apie rizikų stebėsenos ir kontrolės rezultatus.

Korupcijos prevencijos subkategorijos:

  1. Nulinė tolerancija
  2. Dovanų politika
  3. Pasitikėjimo linija
  4. Pranešėjų apsauga
  5. Privačių interesų deklaravimas
  6. Personalo patikimumo užtikrinimas
  7. Korupcijos pasireiškimo tikimybė
  8. Antikorupcinis švietimas

Jums taip pat gali būti aktualu