Antikorupcinis švietimas

Įmonė daug dėmesio skiria darbuotojui antikorupciniam švietimui, dalinimuisi gerąja praktika ir įsitraukimui į antikorupcinę veiklą. Įmonės darbuotojai dalyvauja antikorupciniuose mokymuose, seminaruose, renginiuose ir hakatonuose.

2022 m. Įmonės veikla:

 1. LR STT antikorupcinio švietimo mokymai tema „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Interesų konfliktai. Dovanų politika“.
 2. VTEK renginiai atitikties pareigūnams.
 3. Skaidrumo akademijos renginys „Antikorupcinė komunikacija: kodėl svarbu ne tik daryti, bet ir apie tai kalbėti?”.
 4. 8-oji verslo saugos konferencija.
 5. TILS diskusija ,,Investicijų į infrastruktūrą  skaidrumas ir pagrįstumas“.
 6. Tarptautinis IntegrityHachathon.
 7. Vidiniai antikorupciniai mokymai/pristatymai: ,,Etikos ir antikorupcinis kodeksas“, ,,Dovanų politika“, ,,Verslo atsparumo procesai“, ,,Privačių Interesų deklaravimas ir derinimas“, LR STT e-mokymų platformos pristatymas ir kt.

Korupcijos prevencijos subkategorijos:

 1. Nulinė tolerancija
 2. Dovanų politika
 3. Pasitikėjimo linija
 4. Pranešėjų apsauga
 5. Privačių interesų deklaravimas
 6. Personalo patikimumo užtikrinimas
 7. Korupcijos pasireiškimo tikimybė
 8. Rizikų valdymas

Jums taip pat gali būti aktualu