Dovanų politika

Įmonė taiko Nulinę Dovanų politiką ir rekomenduoja jokių Dovanų neteikti ir nepriimti, jeigu tai susiję su Darbuotojo pareiginiu statusu, atliekamomis darbo funkcijomis ar suteiktais įgaliojimais.

Įmonė siekia, kad už gerai atliktą darbą būtų atsidėkojama padėka, išsakyta žodžiu ar parašyta raštu.

Įmonei priimtinas dovanojimas pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kuris įprastai yra susijęs su Darbuotojo pareiginiu statusu, atliekamomis darbo funkcijomis ar suteiktais įgaliojimais, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika dovanojimas arba, kai paslaugomis yra naudojamasi Įmonės tikslais. Visais nurodytais atvejais dovanojimas turi atitikti Įmonės Dovanų dovanojimo gairių nuostatas dėl dovanojimo priimtinumo.

Korupcijos prevencijos subkategorijos:

  1. Nulinė tolerancija
  2. Pasitikėjimo linija
  3. Pranešėjų apsauga
  4. Privačių interesų deklaravimas
  5. Personalo patikimumo užtikrinimas
  6. Korupcijos pasireiškimo tikimybė
  7. Antikorupcinis švietimas
  8. Rizikų valdymas

Jums taip pat gali būti aktualu