Automobilių pardavimas

Parduodamas automobilių parkas:

Aukciono dataPradinė kaina, EURModelisKiekisevarzytynes.lt
2022-12-02        75 500Toyota Avensis, 2015 m.7 vnt.Nuoroda į evarzytines.lt
2022-12-02        52 100Toyota Yaris 2020 m.4 vnt.Nuoroda į evarzytines.lt
2022-12-02      202 800Toyota Yaris 2021 m.12 vnt.Nuoroda į evarzytines.lt
2022-12-05        11 100Toyota Corolla 2015 m.1 vnt.Nuoroda į evarzytines.lt
2022-12-05          8 000Subaru Legacy 2014 m.1 vnt.Nuoroda į evarzytines.lt

 

SVARBU: Pardavėjas aukciono laimėtojui Parką perduos po to, kai Pardavėjas įsigys automobilių nuomos paslaugas, bet ne vėliau kaip 2023 m. sausio 31 d.

Turto apžiūra:

Potencialiems pirkėjams rekomenduojama gyvai įvertinti parduodamų automobilių būklę. Parduodamą automobilių Parką galima apžiūrėti adresu Šeimyniškių g. 19, Vilnius, darbo dienomis iki registracijos į aukcioną pabaigos. Apžiūros data ir laikas mažiausiai prieš vieną darbo dieną derinami tel.: +370 (620) 65 567.

Sutarčių projektai:

SVARBU: aukciono dalyvis, sumokėjęs garantinį įnašą ir registracijos mokestį, kitu žingsniu PRIVALO REGISTRUOTIS į elektroninį aukcioną aprašyme nurodytu registracijos laiku bei gauti patvirtinimą apie registraciją.

Registracija patvirtinama per vieną darbo dieną nuo registracijos į aukcioną pabaigos. Registracija į aukcioną vyksta interneto svetainėje www.evarzytynes.lt

Dokumentai:

Elektroninių aukcionų tvarkos aprašas

Išsami e-varzytines.lt instrukcija

Atsiskaitymo sąlygos:

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti prieš registruojantis į elektroninį aukcioną. Mokėjimas gali būti atliktas vienu pavedimu (mokėti į UAB „Vilniaus vystymo kompanija”, įm. kodas 120750163, Algirdo g.19, Vilnius, sąskaitą LT38 7180 3000 2346 7669, AB Šiaulių banke, banko kodas 71800, mokėjimo paskirtis – „automobilių aukcionas”). Mokėjimą patvirtinantis išrašas turi būti pateiktas/prisegtas registracijos metu.

Aukcioną laimėjusiam dalyviui garantinis įnašas įskaitomas į turto pardavimo kainą. Aukciono dalyvio registravimo mokestis nėra grąžinamas.

Aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys papildomai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • juridinių asmenų registro išrašo kopiją;
  • įstatų arba nuostatų kopiją;
  • atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, kt.

Turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju sudaroma per 10 kalendorinių dienų nuo aukciono pabaigos, o Turtas bus perduotas aukciono laimėtojui po to, kai Pardavėjas įsigys automobilių nuomos paslaugas, bet ne vėliau kaip 2023 m. sausio 31 d.

Galutinis atsiskaitymas turi būti įvykdytas per 3 (tris) darbo dienas po Turto priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Atsiskaitymas vykdomas vienu pavedimu arba dalimis.

Įsigytą Turtą Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo apmokėjimo išsiveža iš Aukciono organizatoriaus nurodytos vietos savo lėšomis. Aukciono organizatorius už parduodamo Turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima. Aukciono laimėtojui per nurodytą terminą nesumokėjus visos Turto kainos, sutartis nutraukiama, o garantinis įnašas negrąžinamas. Jeigu per nurodytą terminą sandoris nesudaromas dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sandorį, tokiu atveju bendrovė įgyja teisę negrąžinti dalyvio garantinio įnašo, jei laimėjęs aukcioną dalyvis atsisako sudaryti sandorį.

Aukciono dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet nesiregistravusiems į aukcioną, garantiniai įnašai grąžinami per 7 darbo dienas nuo aukciono pabaigos.

Remiantis Bendrovėje patvirtinta tvarka, aukcione negali registruotis ir dalyvauti:

  • Bendrovės darbuotojai, priežiūros ir valdymo organų nariai;
  • Bendrovės akcininko Vilniaus miesto savivaldybės darbuotojai, priežiūros ir valdymo organų nariai;
  • su Bendrovės ir Savivaldybės darbuotojais, priežiūros ir valdymo organų nariais susiję artimi asmenys (sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota teisės aktų nustatyta tvarka, tėvas (įtėvis), vaikas (įvaikis), brolis (įbrolis), sesuo (įseserė), senelis, vaikaitis ir jų sutuoktinis, sugyventinis ar partneris).

Dėl kitų pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų kreiptis telefonu +370 678 63 839