Pareiga laikytis etikos principų – neišvengiama

2022.05.06

Nuo šiol Vilniaus vystymo kompanijoje taikomi aukščiausi skaidrumo standartai yra aiškiai apibrėžti taisyklėmis. Gegužės 1 d. įmonėje įsigaliojo naujasis Etikos ir antikoriupcinio elgesio kodeksas, taikomais tiek darbuotojams, tiek užsakovui, tiek veiklos partneriams.

Kodeksas nustato įmonės taikomus etikos principus, pagrindinius įsipareigojimus etiškam elgesiui, antikorupcinius įsipareigojimus, vykdomą dovanų politiką ir privačių interesų konfliktų prevenciją.

„Statybos sektorius neretai atsiduria tarp sričių, keliančių skaidrumo klausimų, todėl mes siekiame nedeklaratyviais lozungais, o aiškiai pabrėžti, kad skatiname sąžiningą, atvirą veiklą ir paslaugų teikimą. Netoleruojame net mažiausių neetiško elgesio apraiškų, nuolat stebime aplinką ir imamės priemonių užkirsti galimus neskaidrius sprendimus. Pareiga laikytis etikos principų – neišvengiama,“ – sako Vilniaus vystymo kompanijos direktorius Saulius Barauskas.

Be etikos principų ir antikorupcinių įsipareigojimų, privačių interesų derinimo kontrolės, Etikos ir antikorpucinio elgesio kodekse yra apibrėžta ir Dovanų politika. Įmonė taiko nulinę dovanų politiką ir rekomenduoja neteikti ir nepriimti jokių dovanų, jeigu tai susiję su darbuotojo pareiginiu statusu, atliekamomis darbo funkcijomis ar suteiktais įgaliojimais. Įdiegtas dovanų registras, o gautas dovanas vertins speciali komisija.

Dovanų dovanojimo gairės padės darbuotojams ir veiklos partneriams įvertinti rizikas ir laikytis kodekso normų.

Apie bet kokius įstatymų ar Etikos ir antikorupcinio elgesio kodekso pažeidmus ar nesilaikymo atvejus galima pranešti anonimine pasitikėjimo linija pranesk@vilniausvystymas.lt arba Vilniaus miesto savivaldybės vidiniais pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalais, kurie viešinami Įmonės ir VMS internetinėse svetainės, skyriuose ,,Korupcijos prevencija“.

Jums taip pat gali būti aktualu