Kviečiame rinkos dalyvius atsakyti į klausimus ir teikti rekomendacijas

2021.05.18

Žemynos progimnazijai planuojame pirkti sporto salės baldus ir įrangą. Prieš skelbiant viešąjį pirkimą, kviečiame rinkos dalyvius į rinkos konsultaciją, kurioje siūlome atsakyti į tam tikrus klausimus, taip pat pateikti savo siūlymus ir rekomendacijas.

Konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. Rinkos dalyviai kviečiami kreiptis kaip iki 2021 m. gegužės 25 d. 15 val. Susitikimai rengiami nebus.

Norime tinkamai ir sąžiningai pasiruošti būsimam pirkimui, tad prašome laisva forma atsakyti į šiuos klausimus:

  1. Ar turite pastabų, klausimų Techninės specifikacijos projektui? Ar Pirkimo techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui?
  2. Kokie parametrai yra svarbiausi perkant techninėje specifikacijoje nurodytas prekes?
  3. Kokius reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti į Techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti?
  4. Ar techninėje specifikacijoje nurodyti planuojamų įsigyti prekių techniniai aprašymai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime?
  5. Kokie būtų įgyvendinami pirkimo objekto pristatymo, sumontavimo laikotarpiai?
  6. Prašome įvardyti kitą, Jūsų nuomone, reikšmingą informaciją tinkamam šių prekių įsigijimui.

Gauti atsakymai bus skelbiami viešai, išskyrus gautą informaciją apie kainas.

Baldų ir įrangos su pristatymu ir sumontavimu techninių specifikacijų projektą rasite ČIA.

Nuoroda į CVP IS, kur galėsite teikti atsakymus – ČIA.

Jums taip pat gali būti aktualu