VVK pozicija dėl VPT išvados

2016.07.29

Vilniaus lopšelio-darželio „Ąžuolas“ pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų sutarties įgyvendinimo metu iškilo poreikis įsigyti papildomus sutartyje nenumatytus, tačiau sutarties tinkamam įvykdymui būtinus darbus.

Šiems darbams įsigyti UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ įvykdė skelbiamą atvirą konkursą bei su laimėtoju pasirašė sutartį. Pirkimą įvertinusi Viešųjų pirkimų tarnybą pateikė išvadą, jog pirkimas atliktas netinkamai. UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ su VPT išvada nesutinka.

Pažymėtina, kad bendrovė praktikuoja viešuosius pirkimus vykdyti skelbiamu būdu – per pastaruosius penkerius metus bendrovė nevykdė jokių neskelbiamų pirkimų.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 7 dalies 1 punktu, bendrovė sutarties įvykdymui būtinus papildomus darbus turėjo teisę įsigyti neskelbiamo pirkimo būdu tiesiai iš rangovo, vykdančio sutartį.

Vis dėlto, nors darbų pobūdis susijęs su pagrindine sutartimi, bendrovė vykdė skelbiamą atvirą konkursą, siekdama išvengti nekonkurencingos kainos.

Rangovas buvo informuotas apie būsimą skelbiamą konkursą ir papildomus darbus pradėjo vykdyti prisiimdamas riziką, jog papildomų darbų sutartis su juo nebus pasirašyta.

Rangovo iš anksto atlikti darbai nebuvo aktuoti bei apmokėti.

Jums taip pat gali būti aktualu