Buvo mūsų, dabar Jūsų!

Viršutinis Vilniaus miesto savivaldybės aukštas išnuomojamas idėjai, atitinkančiai Vilniaus stilių. Turi tokią? Siųsk paraišką iki gegužės 20 dienos adresu:
nuoma20@vilniausvystymas.lt

UAB Vilniaus vystymo kompanija viešo konkurso būdu pagal įveiklinimo idėją nuomoja Savivaldybės pastato 20 aukšto patalpas. Nuomojamas bendrovei nuosavybės teise priklausantis turtas – 243,34 m2 ploto patalpos:

PatalpaPlotas, m2Pažymėjimas plane
Posėdžių salė139,3320-2
Pagalbinės patalpos7,8320-3
Pagalbinės patalpos21,2020-6
San. mazgas3,7420-9
San. mazgas1,4120-8
San. mazgas1,8620-7
Laukiamasis62,7020-1
Koridorius5,2720-5

 

Viešas nuomos konkursas skelbiamas meninei, pramoginei ir poilsio organizavimo, kultūros, maitinimo (ar bent vienai iš jų) veiklai vykdyti.

Dėmesio! Naujai nustatyta pradinė nuomos kaina – 12,00 EUR/m(be PVM) per mėnesį, taip pat remontui ir patalpų pritaikymui skirtas laikas pratęsiamas iki 7 mėnesių, o įsipareigojimas pranešti nuomininkui apie vienašališkai nutraukiamą sutartį numatytas ne prieš 6 (šešis), o prieš 12 (dvylika) mėnesių iki numatyto sutarties galiojimo termino. Taip pat pratęsiamas ir paraiškų pateikimo terminas iki gegužės 20 d.

Pagrindinės konkurso sąlygos:

  1. patalpų pradinė nuomos kaina – 12,00 EUR/m(be PVM) per mėnesį;
  2. patalpų nuomos terminas – ne trumpiau nei 5 (penki) metai su galimybe pratęsti terminą iki 10 (dešimt) metų;
  3. savo lėšomis prisitaikyti patalpas veiklai vykdyti. Į patalpų remontą investuojama minimali suma nenustatoma;
  4. patalpų remonto darbus atlikti, būtinus leidimus veiklai pradėti vykdyti gauti bei veiklą pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 7 (septynis) mėnesius nuo nuomos sutarties ir turto perdavimo akto pasirašymo dienos;
  5. po patalpų remonto pabaigos ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius atlikti patalpų kadastrinius matavimus teisės aktų nustatyta tvarka ir kadastrinių matavimo bylą pateikti pastato savininkui;
  6. užtikrinti, kad patalpos privalomai būtų įveiklintos darbo dienomis nuo 7 val. iki 19 val., švenčių dienomis ir savaitgaliais patalpos gali būti įveiklintos ir kitomis valandomis (gali dirbti ir visą parą visomis savaitės dienomis), kad kiti pastato, kuriame yra nuomojamos patalpos nuomininkai, subnuomininkai bei kiti tretieji asmenys laisvai galėtų į jas patekti (įskaitant ir šiame punkte nurodytų asmenų galimybę kirsti patalpas, siekiant patekti į kitam nuomininkui, t. y. Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, išnuomotą 20 a. terasą);
  7. užtikrinti, kad į patalpas, nuomojamas kitam nuomininkui, t. y. Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, nepatektų pašaliniai asmenys, būtų sumažinti bet kokie šio nuomininko normaliai vykdomos veiklos sutrikdymai, Patalpų pritaikymo planuojamai veiklai metu, numatoma veikla būtų vykdoma laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų;
  8. įsipareigoti, kad neįvykdžius nustatytų sąlygų, tai bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu ir nuomotojas turės teisę vienašališkai nutraukti nuomos sutartį.

Vertinimo komisija pateiktas paraiškas vertins vadovaudamasi patalpų nuomos viešo konkurso sąlygų aprašu, nustatant:

  • veiklos vykdymo idėjos svorį – 60 proc.
  • siūlomos nuomos kainos svorį – 20 proc.
  • investicijų svorį – 20 proc.

Nuomos konkurse lygiomis teisėmis gali dalyvauti visi juridiniai ir fiziniai asmenys.

Kandidatai gali kreiptis el. paštu nuoma20@vilniausvystymas.lt su prašymu apžiūrėti Patalpas. Patalpų apžiūra organizuojama su Kandidatu suderintu laiku, kiekvienam Kandidatui atskirai skiriant 30 minučių. Tikslus laikas bus nustatytas ir kiekvienas Kandidatas, pateikęs prašymą dalyvauti Patalpų apžiūroje, bus informuotas papildomai pranešimu.

Paraiška ir visi ją sudarantys dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba ir pateikti pasirašyti kandidato ar jo įgalioto asmens iki 2021 m. gegužės 20 d. 10 val. Lietuvos laiku el. paštu: nuoma20@vilniausvystymas.lt

Su konkursu susiję dokumentai:

  1. Nuotraukos
  2. Nuomos konkurso sąlygų aprašas su priedais
  3. Nuomos konkurso sąlygų aprašas (atnaujintas 2021 05 06)
  4. Patalpų planas
  5. Atsakymai į gautus paklausimus (2021 05 14)