Užterštų teritorijų sutvarkymas

Buvusios AB „Skaiteks“ gamyklos užterštos teritorijos sutvarkymas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir UAB „Naujasis Užupis“ 2011 m. rugsėjo 8 d. pasirašė Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, kuria susitarė kartu dalyvauti projekte „Buvusios AB „Skaiteks“ gamyklos užterštos teritorijos sutvarkymas“. Projekto įgyvendinimo metu buvo sutvarkyta 5,1 ha teritorija, esanti Aukštaičių g. 7, Vilniuje. Teritorijos valymo darbai užbaigti 2015 metais.

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos savo 2015 metų išvadoje nurodė, kad „tvarkomos teritorijos ribose tvarkymo plane numatytas užterštas gruntas yra pašalintas, o likutinė grunto tarša iš esmės atitinka nustatytus užterštumo reikalavimus.“

Projekto įgyvendinimui Vilniaus miesto savivaldybė ir UAB „Naujasis Užupis“ skyrė po 1,2 mln. Eur, Europos Sąjungos struktūriniai fondai – 1,5 mln. Eur.

 

Mindaugo vidurinės mokyklos užterštos teritorijos sutvarkymas

Projektas buvo įgyvendinamas dvejais etapais, antrasis etapas buvo užbaigtas 2013 metais. Projekto įgyvendinimo metu buvo nukastas variu, švinu, gyvsidabriu ir alavu užterštas gruntas, jį pakeičiant neužterštu gruntu.

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos savo 2013 metų išvadoje nurodė, kad „buvusios užterštos teritorijos Mindaugo g. 9/1, Vilniuje, grunto sutvarkymo kokybė atitinka reikalavimu, keliamus II jautrumo taršai kategorijos teritorijoms. Įgyvendintos aplinkos atkūrimo priemonės užtikrina, kad nėra didesnio pavojaus dėl galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, t.y. įvertinus visą pateiktą teritorijos tvarkymo medžiagą, daroma išvada, kad naudotos aplinkos atkūrimo priemonės yra pakankamos.“