Plimun Nivo Slider kiti

ES

VISMALIUKŲ INVESTICINĖS INOVACIJŲ ZONOS (VIZI) INFRASTRUKTŪROSPARENGIMAS TERITORIJOS
SUKŪRIMUI IR PLĖTRAI I ETAPAS

Pagal VP2-1.4-ŪM-04-V INOGEB LT-2 priemonę, kurios uždavinys - "pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslobendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) srityje".
 
Projekto pareiškėjas - VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas.
 
Projekto partneriai:
•    UAB „Start Vilnius“;
•    Fotoelektros technologijų ir verslo asociacija;
•    VšĮ  Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas.
 
Projekto  tikslas - stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, siekiant  pritraukti  užsienio  investuotojus ir didinti šalies aukštųjų technologijų  įmoniųkonkurencingumą, sukuriant VIZI infrastruktūrą ir komunikacijas.  Pareiškėjas kartu su partneriais užtikrins teritorijoje viešą-privačią partnerystę sušalia esančiais universitetai bei Slėniu „Saulėtekis“, tai leis sudaryti atitinkamas sąlygas aukštas ir vidutiniškai aukštas technologijas vystančiomsįmonės investuoti į pramoninius tyrimus, technologijas, gamybą, gaminių testavimą, pastatus, žmogiškųjų išteklių ruošimą verslui ir pramonei. VIZIteritorija siejama „Saulėtekio“ slėnyje sukauptu tarptautinio lygio moksliniu potencialu ir kompetencija šviesų technologijų, lazerių, saulėsenergetikos, medžiagotyros ir nanotechnologijų, telekomunikacijų, pasyvių ir aktyvių pastatų,  elektronikos ir įterptinių sistemų ir kitose srityse.
 
Projekto vykdymas:
 
Pareiškėjas ir  partneriai  apsijugia bendradarbiavimui siekdami įrengti VIZI „plyno lauko“ inžinerinius tinklus bei susisiekimo komunikacijas, kaspaspartintų šios teritorijos ekonominę plėtrą ir vystymąsi. UAB "Start Vilnius", kaip žemės sklypo valdytoja, turinti didelę patirtį vykdant buvusiųkarinių teritorijų konversiją į komercinės, gyvenamosios ir verslo paskirties teritorijas, įrengiant jose inžinerinius tinklus bei susisiekimokomunikacijas, numato vykdyti visus viešuosius pirkimus ir užtikrinti projekto įgyvendinimą bei tęstinumą. Fotoelektros technologijų ir versloasociacija ketina vykdyti investuotojų paiešką ir pritraukimą, naujų  darbo  vietų kūrimu fotoelektros technologijų pramonėje, sudaryti sisteminesprielaidas šio aukštųjų technologijų verslo sektoriaus konkurencingumui. VšĮ Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas ketina padėtimokslininkams komercializuoti mokslinę produkciją, kelti jų mokslinę kompetenciją bei verslumą VIZI teritorijoje.
 
Projekto tęstinumas:
 
Bus užtikrintastiekfizinis, tiek veiklos rezultatų projekto tęstinumas. Projektui pasibaigus tęstinumas bus užtikrintas toliau investuojant į teritorijosplėtrą, pritraukiant privačius investuotojus, pramonėsįmones, tokiu būdu didinant teritorijos  patrauklumą ir konkurencingumą. Projektotęstinumuiužtikrinti bus pasitelkiamosprivačiųinvestuotojųlėšos, kitifinansavimo šaltiniai (ES parama).  Užprojektoirjorezultatųtęstinumą bus atsakingaspareiškėjaskartusupartneriais. ES paramosdėkasukūrus VIZI infrastruktūrą ir komunikacijas bus pritraukti  užsienio  investuotojaiirdidės, įsikūrusių aukštųjų technologijų  įmonių konkurencingumas tai užtikrins bendradarbiavimas su šalies mokslo institucijomis siekiant plėtoti MTTP ir MTEP veiklas technologijų srityje.
 
Projektotrukmė - 36 mėnesiai (2011 m. gruodžio 1 d. - 2014 m. lapkričio 28 d.).
 


 ES

2015 m. spalio 19 d.

PRANEŠIMAS SPAUDAI

 

ĮGYVENDINTAS PIRMASIS VISMALIUKŲ INVESTICINĖS INOVACIJŲ ZONOS (VIZI) INFRASTRUKTŪROS PARENGIMAS TERITORIJOS SUKŪRIMUI IR PLĖTRAI PROJEKTO ETAPAS

Pranešame, kad projekto vykdytojas - VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas kartu su partneriais: UAB „Start Vilnius“, Fotoelektros technologijų ir verslo asociacija ir VšĮ  Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutu pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo VP2-1.4-ŪM-04-V priemonę „Inogeb LT-2”, kurios uždavinys – „Pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) srityje“ įgyvendino Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai I etapą. Nuo 2011 m. VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parko ir Vilniaus miesto savivaldybės įmonės UAB „Start Vilnius“ vystoma apie 24 ha teritorija Vismaliukuose (8 km nuo Vilniaus miesto centro) iš Sovietmečiu buvusios karinės bazės netrukus virs modernia investicine inovacijų zona. Šios tikslas – sudaryti sąlygas kurtis ir vystytis aukštos pridėtinės vertės verslams, kurie reikalauja inovatyvių technologinių sprendimų.

Pirmuoju VIZI vystymo etapu padėtas svarbus teritorijos vystymo pagrindas. 2012 m. sausio – 2014 m. balandžio mėn. laikotarpiu parengta toponuotrauka, inžinerinių tinklų techniniai projektai, atlikta projektų ekspertizė. 2014 m. birželio – 2015 m. rugsėjo mėn. nutiesti nutekamųjų vandenų (3284,16 m), vandentiekio (1720,84 m), telekomunikacijų (3980 m), dujotiekio (4144,05 m) bei elektros inžineriniai tinklai (8234 m). 2015 m. gegužės – rugsėjo mėn. atlikta kelio dangos (Vismaliukų gatvės nuo Šilėnų g. iki įvažiavimo į VIZI teritoriją) rekonstrukcija (apie 600 m).

Projekto vertė: 2.101.828,66 Eur.

            Projekto veiklų trukmė: 2011 m. gruodžio 1 d. - 2015 m. rugsėjo 30 d. (46 mėn.)


 

Kontaktai:

UAB „Start Vilnius“

Vitalija Baltrušaitienė, projekto vadovė

J. Galvydžio g. 3, LT-08236 Vilnius

Tel.: +370 5 278 8516, Faks.: +370 5 278 8705

El. paštas:   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį." style="color: #263d90;">Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas“

Gintarė Pauliuščenkaitė, projektų vadybininkė

J. Galvydžio g. 3, LT-08236 Vilnius

Tel.: +370 5 274 5409, Faks.: +370 5 274 5422

El. paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį." style="color: #263d90;">Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.