Plimun Nivo Slider kiti

Remiantis gerąja patirtimi išvystant Šiaurės miestelio teritoriją, „Start Vilnius“ buvo patikėta vystyti netoli Vilniaus Saulėtekio akademinės zonos esančią Vismaliukų teritoriją, sukuriant joje Vismaliukų inovacinę investicijų zoną (VIZI).

2010 m. su Saulėtekio slėnio dalyviais pasirašytas ketinimų protokolas dėl VIZI teritorijos įtraukimo į Slėnių programą, kurioje įvardytas poreikis VIZI teritorijoje įrengti “plyno lauko” inžinerinius tinklus bei susisiekimo komunikacijas. Planuojamos Saulėtekio slėnio plėtros galimybės į VIZI teritoriją, ten įkuriant Saulėtekio slėnio inovacinę investicinę zoną ir sudarant galimybes pritraukti aukštųjų technologijų gamybą, sudarant sąlygas technologijų kūrimui ir eksperimentinei gamybai.

Šiuo metu yra vykdomas VIZI infrastruktūros sukūrimo projektas. VIZI „plyno lauko“ inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų įrengimas bus finansuojamas pagal priemonę „INOGEB LT-2“. Projektas bus vykdomas trim etapais: pirmuoju etapu „plyno lauko“ inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos bus įrengiamos iki VIZI teritorijos, antruoju bei trečiuoju etapais – teritorijos viduje.