Plimun Nivo Slider kiti

 “Start Vilnius” investuoja į aukštųjų technologijų vystymą Lietuvoje – inicijavo keturių aukštųjų technologijų klasterių susikūrimą, tapo jų partneriu ir dalininku. Klasterių nariai – Lietuvos įmonės, dirbančios aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų technologijų srityje, kurių verslo plėtrai bei mokslo pasiekimų komercializavimui buvo skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama.

1. „Fotoelektros technologijų klasteris“, įsteigtas užtikrinti Lietuvos fotoelektros pramonės konkurencingumą globalizacijos sąlygomis. Šiuo metu Fotoelektros klasteris įrenginėja atviros prieigos laboratorijų centrą, teikiantį inovacines, technologines ir testavimo paslaugas. Klasterį sudaro 24 įmonės ir mokslo įstaigos.

2. Organinės chemijos klasteris “Naujos organinių junginių technologijos” suburtas siekiant padidinti Lietuvos organinių junginių kūrimo ir gryninimo pramonės pridėtinę vertę bei konkurencingumą pasaulinėse rinkose. Planuojamos laboratorinių tyrimų bei eksperimentinės pilotinės gamybos centras, aprūpintas šiuolaikiška analitine įranga visapusiškai organinių junginių (tiek grynų medžiagų bei galutinių produktų, tiek reakcijos mišinių) analizei. Klasterį sudaro 6 šioje srityje dirbančios įmonės ir mokslo įstaigos.

3. “Plastikų ir naujų medžiagų klasteris” skirtas kurti naujomis savybėmis (atsparumu aukštai temperatūrai, mechaniniu tvirtumu, atsparumu įvairiems poveikiams) pasižyminčius naujus plastikus, atliks jų laboratorinius tyrimus ir vykdyti pilotinę gamybą. Klasterio dalyviai numato vystyti Lietuvoje gaminamų plastikų modifikavimo technologijas, siekiant išplėsti jų taikymą ir rinkas į transporto, maisto pakuočių, elektrotechnikos sektorius. Klasterį sudaro 11 įmonių ir mokslo įstaigų.

4. „Pažangių ortopedijos ir reabilitacijos priemonių klasteris“ yra kuriamas kartu su Fizinių ir tecnologijos mokslų centro Fizikos ir Tekstilės institutais, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Fizinės medicinos ir reabilitacijos centru, Lietuvos kūno kultūros akademija, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetu bei ortopedijos technikos gamybos įmonėmis. Klasteryje bus kuriamos ir pritaikomos ortopedijos gaminiams naujos pažangios medžiagos bei naudojamos inovatyvios poveikio priemonės, padėsiančios iš esmės paspartinti reabilitacijos procesus ir sumažinti kaštus. Klasterį sudaro 14 įmonių ir mokslo įstaigų.