Plimun Nivo Slider kiti

„Start Vilnius“ investuotojai įgyja galimybę naudotis Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės teikiama parama, skirta aukštosioms ir vidutiniškai aukštosioms technologijoms vystyti.

Investuotojai gali naudotis sukauptu tarptautinio lygio Lietuvos moksliniu potencialu saulės energetikos, chemijos, lazerių, nanotechnologijų, elektronikos bei kitose srityse. Mūsų tikslas –telkti pažangias technologjų ir inovacijų įmones mokslinių tyrimų komercializavimui, gaminių testavimui bei sertifikavimui. Prioritetinių veiklos krypčių spektras labai platus: mašinų ir prietaisų, medienos apdirbimo ir baldų, maisto, tekstilės ir aprangos, chemijos, lazerių ir jų komponentų gamybos, biotechnologijų pramonės šakos bei informacinių technologijų sektorius.

Mokslo komercializavimo veikla yra skatinama bei remiama Europos Sąjungos stuktūrinių fondų, tad investuojančios įmonės ne tik kviečiamos šia parama pasinaudoti, bet ir teikiame pagalbą ją užsitikrinant. Siekiant skatinti ir spartinti pramonės šakų ir mokslo bendradarbiavimą, pramonės tarptautinį konkurencingumą šias veiklas vystančios įmonės gali gauti finansavimą verslo produktyvumo bei eksporto didinimui. Europos Sąjungos struktūriniai fondai finansuoja pastatų statybą bei rekonstrukciją, projektavimo darbus, tyrimams reikalingos bei programinės įrangos įsigijimą, jos projektavimą bei gamybą, įvairių tyrimų, reikalingų verslui plėtotis, atlikimą, rinkodaros sprendimus, darbo užmokestį bei darbuotojų komandiruotes.


2013 metų
finansinių ataskaitų rinkinys
2014 metų
finansinių ataskaitų rinkinys
2015 metų
finansinių ataskaitų rinkinys
2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys
2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

 METINIS PRANEŠIMAS

 BALANSAS, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA,
 NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA, PINIGŲ
 SRAUTŲ ATASKAITA

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 AUDITORIAUS IŠVADA

 METINIS PRANEŠIMAS

 BALANSAS, PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA,
 NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA, PINIGŲ
 SRAUTŲ ATASKAITA

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 AUDITORIAUS IŠVADA

AUDITORIAUS IŠVADA

AUDITO ATASKAITA

AUDITORIAUS IŠVADA IR ATASKAITA

PUSMEČIO BALANSAS IR PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „START VILNIUS“ ĮSTATAI -> Atsisiųsti