ŠIUO METU SKELBIAMA VALDYBOS NARIO/-ĖS ATRANKA

Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbia valstybės tarnautojo atranką į UAB „Vilniaus vystymo kompanija” (juridinio asmens kodas 120750163, buveinė Algirdo 19, Vilnius) valdybos nario (-ės) pareigas.

Jūsų pareigybė: Valdybos narys (valstybės tarnautojas)

Reikalavimai:

 1. būti Lietuvos Respublikos valstybės tarnautoju;
 2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 3. turėti ne mažesnę nei 5 metų vadovaujamo darbo arba veiklos juridinio asmens kolegialiame priežiūros ar valdymo organe patirtį;
 4. turėti bendrovių veiklos kontrolės ar priežiūros žinių;
 5. turėti strateginio planavimo, analizės, kontrolės ir priežiūros žinių.
 6. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
 7. neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 8. per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

Reikalingi dokumentai:

 1. Gyvenimo aprašymas;
 2. Motyvacinis laiškas;
 3. Kandidato paraiška.

Dokumentus prašome teikti el. p. savivaldybe@vilnius.lt su nuoroda UAB „VVK” VALDYBA.

Daugiau informacijos apie atrankos procesą galite rasti Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje ar telefonu 8 521 12639.