Saulės jėgainės įrengimo darbai

2016.06.17

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ sėkmingai pradėjo projektą, pagal kurį bus atlikti saulės jėgainės įrengimo darbai ant VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro pastatų Vasaros g. 5, Vilniuje.

Trumpai apie projektą:

  • 97 proc. projekto vertės finansuojama iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų;
  • saulės jėgainės galia – 86 kWp;
  • saulės jėgainė užtikrins apie 27 proc. metinio įstaigos elektros energijos poreikio;
  • įstaigos kaštai elektros energijai kasmet sumažės apie 10 tūkst. Eur;
  • projekto paprastasis atsipirkimo laikas įvertinus suteiktą paramą iki 1 metų;
  • šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija į atmosferą kasmet bus sumažinama 58 tonomis;
  • Saulės elektrinę planuojama įrengti ir paleisti eksploatuoti iki 2016 m. rugsėjo 1 d.

Projektas atitinka Nacionalinės darnaus vystymo strategijos pagrindinį Lietuvos darnaus vystymosi siekį – pagal ekonominio ir socialinio vystymosi, išteklių naudojimo efektyvumo rodiklius iki 2020 metų pasieki esamą ES vidurkį, pagal aplinkos taršos rodiklius – neviršyti ES leistinų normatyvų, laikytis tarptautinių konvencijų, ribojančių aplinkos taršą ir poveikį pasaulio klimatui, reikalavimų.

Jums taip pat gali būti aktualu