Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir būsimą reorganizavimą

2018.02.06

Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir būsimą reorganizavimą

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ vienintelės akcininkės teises ir pareigas įgyvendinanti Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2017 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1-797 pritarė UAB „Start Vilnius“ reorganizavimui ir 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. 1-1221 pritarė UAB „Start Vilnius“ ir UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ reorganizavimo sąlygų projektui.

Reorganizuojama bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė „Start Vilnius“, juridinio asmens kodas 122238215, buveinės adresas: J. Galvydžio g. 3, Vilnius, kurios duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstatinis kapitalas – 3 811 783,20 Eur, apmokėto įstatinio kapitalo dydis – 3 811 783,20 Eur.

Reorganizavime dalyvaujanti bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“, juridinio asmens kodas 120750163, buveinės adresas: Algirdo g. 19, Vilnius, kurios duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstatinis kapitalas – 16 194 561,93 Eur, apmokėto įstatinio kapitalo dydis – 16 194 561,93 Eur.

Reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu – reorganizuojamą bendrovę prijungiant prie reorganizavime dalyvaujančios bendrovės, kuriai pereina visos reorganizuojamos bendrovės teisės ir pareigos. Po reorganizavimo reorganizuojama bendrovė pasibaigs, o reorganizavime dalyvaujanti bendrovė toliau tęs savo veiklą.

Visas reorganizuojamos bendrovės turtas, teisės ir pareigos, įskaitant reorganizuojamos bendrovės teises ir pareigas pagal sandorius, pereina reorganizavime dalyvaujančiai bendrovei ir yra įtraukiama į reorganizavime dalyvaujančios bendrovės buhalterinę apskaitą reorganizuojamos bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos pabaigoje.

Reorganizavimo sąlygos, po reorganizavimo galiosiantys uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vystymo kompanija“ įstatai ir kiti reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatyti viešai skelbiami dokumentai ir informacija:

Apie parengtas reorganizavimo sąlygas bus viešai paskelbiama tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais reorganizuojamos bendrovės ir reorganizavime dalyvaujančios bendrovės įstatuose nurodytuose šaltiniuose – Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti bei dienraštyje „Lietuvos rytas“.

Jums taip pat gali būti aktualu