Vingrių gatvė

  • Objekto dabartinis etapas: Rangos darbai
  • Projekto darbų pradžia: 2020 IV ketv.
  • Projekto darbų pabaiga: 2021 II ketv.
  • Projekto sutartinė kaina: 1,399,998.99 € su PVM

Projekto metu planuojama sutvarkyti Vilniaus senamiesčio teritorijoje esančią viešąją erdvę Vingrių g. Numatoma atnaujinti šaligatvius ir laiptus įrengti apžvalgos takus ir želdynus, vaikų žaidimo aikšteles bei būtiniausias inžinerines ir lietaus nuotekų tinklų sistemas. Ypač didelį dėmesį planuojama skirti susidėvėjusios infrastruktūros sistemos atnaujinimui: bus įrengta moderni apšvietimo sistema, pastatyti nauji suoliukai bei kiti mažosios architektūros elementai. Įgyvendinus projektą, padidės senamiesčio ir Naujamiesčio, kaip gyvenamosios ir investicijoms palankios aplinkos, patrauklumas. Tokiu būdu bus sukurtos sąlygos verslo plėtrai Pietinėje tikslinėje teritorijoje ir taip bus prisidėta prie naujų darbo vietų sukūrimo.

 

Daugiau informacijos:

Šis projektas įgyvendintas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonė Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ rėmuose.

Žemėlapis

NT projektų žemėlapis

Jums taip pat gali būti įdomūs šie projektai

 

Naujienos