Vilniaus miesto socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią

  • Objekto dabartinis etapas: Projektavimas
  • Projekto darbų pradžia: -
  • Projekto darbų pabaiga: -
  • Projekto sutartinė kaina: 4,89 mln. Eur

Sostinėje planuojama įkurti erdves, kuriose individualių poreikių turintys žmonės gyvens, dirbs, mokysis ir laisvalaikį leis visavertiškai dalyvaudami bendruomenėje. Šiuo metu yra projektuojami  5 grupinio gyvenimo namai, vieni savarankiško gyvenimo namai,  socialinės dirbtuvės ir dienos užimtumo centras.

Projektas įgyvendinamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonė Nr. 08.1.1- CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ rėmuose.

Jums taip pat gali būti įdomūs šie projektai

 

Naujienos