Kultūros ir švietimo paskirties pastato Savanorių pr. 55, Vilnius, rekonstrukcija

  • Objekto dabartinis etapas:
  • Projekto darbų pradžia: 2023 II ketv.
  • Projekto darbų pabaiga:
  • Projekto sutartinė kaina:

Vilniaus „Vilties“ mokyklą – daugiafunkcį centrą planuojama pradėti rekonstruoti šių metų birželio mėnesį.

Vilniaus „Vilties“ specialiojoje mokykloje- daugiafunkciniame centre  vykdomos formaliojo švietimo programos: bendrosios individualizuotos pradinio, pagrindinio, socialinių įgūdžių ugdymo programos, individualizuota ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo programa. Mokykloje vykdomas neformalus ugdymas būreliuose. Švietimo programose dalyvauja mokyklinio bei ikimokyklinio amžiaus vaikai iki programų baigimo, bet ne ilgiau 21 metų. Mokyklos paskirtis –ugdyti kompleksinius sutrikimus turinčius neįgalius vaikus, kurių komplekso sudėtyje yra vidutinio, žymaus ar labai žymaus intelekto sutrikimai.

Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras yra  biudžetinė savivaldybės įstaiga, kurioje švietimo ir socialinės globos paslaugos sudaro gerą motyvacinę erdvę mokytis kiekvienam neįgaliam asmeniui (nuo 3 metų ) pagal savo galimybes, o  dirbančiam – įgyti platų spektrą  profesinių įgūdžių ugdymo bei socialinių paslaugų srityse.

Jums taip pat gali būti įdomūs šie projektai

 

Naujienos