Vilniaus Simono Konarskio mokyklos pastato atnaujinimas (Statybininkų g. 5, Vilniuje)

2017-09-05  Vilniaus Simono Konarskio mokykla ir UAB “Kaminta” 2017 m. rugsėjo 5 d. pasirašė sutartį dėl Vilniaus Simono Konarskio mokyklos pastato Statybininkų g. 5, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) darbų. Sutarties kaina – 149.843,40 Eur su PVM. Darbų įvykdymo terminas – 60 kalendorinių dienų. Darbai pagal sutartį apima apdailos darbus (santitarių mazgų, valgyklos, rūsio), vėdinimo sistemos atnaujinimą, buitinių technoliginių nuotekų atnaujinimą, buitinio šalto, karšto ir cikuliacinio vandentiekio atnaujinimą, šildymo sistemos atnaujinimą, šilumnešių temperatūrų reguliavimo mazgų atnaujinmą, šilumos modulio atnaujinimą.

2013-10-30  Vilniaus Simono Konarskio mokykla ir ūkio subjektų UAB “Kaminta”, UAB “Struktūra”, UAB “Rūdupis” grupė 2013 m. spalio 30 d. sudarė sutartį dėl Vilniaus Simono Konarskio mokyklos pastato, esančio Statybininkų g. 5, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) darbų. Sutarties kaina – 1.433.329,47 Eur su PVM. Darbai pagal sutartį iš dalies finansuojami Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis.