Vilniaus Sausio 13-osios mokyklos pastato atnaujinimas

Vilniaus Sausio 13-osios mokykla ir UAB “Eurointegracijos projektai” 2017 m. liepos 18 d. sudarė sutartį dėl investicinio projekto “Vilniaus Sausio 13-osios mokyklos modernizavimas” parengimo. Sutarties kaina – 3.388,00 Eur su PVM.