Vilniaus lopšelio-darželio „Zylutė“ pastato atnaujinimas

2017-08-03  Vilniaus lopšelis-darželis „Zylutė“ ir UAB “Verslo bitė” 2017 m. rugspjūčio 3 d. sudarė sutartį dėl Vilniaus lopšelio-darželio „Zylutė“ pastato stogo šiltinimo darbų. Sutarties kaina – 93.400,00 Eur su PVM.