Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio Žolynėlis“ pastato atnaujinimas (modernizavimas)

UAB “Ekotermija”, vadovaudamasi su Vilniaus specialiuoju lopšeliu-darželiu “Žolynėlis” 2013 m. balandžio 10 d. sudaryta sutartimi, parengė pastato, esančio Žolyno g. 44, Vilniuje, modernizavimo (atnaujinimo) techninį darbo projektą. Sutarties kaina – 26.934,66 Eur su PVM

Statybos darbus pagal techninį darbo projektą vykdė UAB “LitCon” pagal 2014 m. vasario 4 d. sutartį. Sutarties kaina – 1.584.221,50 Eur su PVM.

Projektas finansuotas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto ir Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis.