Vilniaus lopšelio-darželio „Žiburėlis“ pastato atnaujinimas

2017-08-08  Vilniaus lopšelis-darželis „Žiburėlis“ ir UAB “Daistatus” sudarė sutartį dėl Vilniaus lopšelio-darželio „Žiburėlis“ pastato stogo šiltinimo darbų. Sutarties kaina – 77.344,99 Eur su PVM.