Vilniaus lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ pastato atnaujinimas

Vilniaus lopšelis-darželis „Žemuogėlė“ ir UAB “Pažangi statyba” 2017 m. rugpjūčio 3 d. sudarė sutartį dėl Vilniaus lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ pastato stogo šiltinimo darbų. Sutarties kaina – 93.535,00 Eur su PVM.