Vilniaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ cokolio šiltinimo darbai

Vilniaus lopšelis-darželis “Drevinukas” ir UAB “Verslo bitė” 2017 m. liepos 25 d. pasirašė sutartį dėl Vilniaus lopšelio-darželio “Drevinukas” pastato cokolio šiltinimo darbų. Sutarties kaina – 30.300,00 Eur su PVM. Darbų atlikimo terminas – 60 kalendorinių dienų.