Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos pastato atnaujinimas (S. Konarskio g. 27, Vilniuje)

2017-12-04  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-970 “Dėl finansavimo skyrimo Vilniaus regiono projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto “Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas” įgyvendinimo priemonę “Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas” projekto “Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos efektyvumo didinimas” įgyvendinimui skyrė 329.287,96 Eur.
Projekto įgyvendinimo metu planuojama šiuos darbus: stogo, išorinės ienos ir cokolio šiltinimas, langų ir lauko durų keitimas, sanitarinių mazgų remontas, elektrotechnikos atnaujinimas, pastato pritaikymas žmonėms su negalia, mechaninės rekuperacinės vėdinimo sistemos sporto ir aktų salių patalpose įrengimas, gaisrinės signalizacijos įrengimas.