Vilniaus Jeruzalės progimnazijos efektyvumo didinimas

2017-12-04  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-970 “Dėl finansavimo skyrimo Vilniaus regiono projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto “Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas” įgyvendinimo priemonę “Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas” projekto “Vilniaus Jeruzalės progimnazijos efektyvumo didinimas” įgyvendinimui skyrė 329.288,13 Eur finansavimą.