Vilniaus Antakalnio gimnazijos pastato modernizavimas (stogo remontas)

Vilniaus Antakalnio gimnazija ir UAB “Eurointegracijos projektai” 2017 m. gegužės 24 d. pasirašė sutartį dėl investicinio projekto “Vilniaus Antakalnio gimnazijos modernizavimas” parengimo.

Stogo atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto rengėjas – UAB “Eksploit”, kuri pagal 2017 m. liepos 24 d. sutartį taip pat įsipareigojo vykdyti projekto vykdymo priežiūrą. Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutarties kaina – 14.950,00 Eur su PVM.

Parengto techninio darbo projekto ekspertizės rangovas pagal 2017 m. spalio 19 d. sutartį – UAB “Darbasta”.

Projektas finansuojamas 2017-2019  metų Valstybės investicijų programos lėšomis.