Šv. Roko ligoninės rekonstrukcija

Šv. Roko ligoninės rekonstrukcija

2015 metais Vilniuje baigti Šv. Roko ligoninės pastato rekonstrukcijos darbai. Rekonstrukcijos metu atnaujinta daugiau nei 6 tūkst. kv. m patalpų, pakeisti langai, durys, virš buvusio baseino ir pagrindinio korpuso pastatytos papildomos patalpos. Atnaujintoje sveikatos priežiūros įstaigoje įrengti du papildomi, pritaikyti lovų transportavimui, liftai.

Atnaujinant pastatą didžiulis dėmesys buvo skiriamas žmonių su negalia poreikiams. Regėjimo negalią turintiems ligoniams čia įrengtas liftas su Brailio rašto žymeniu, įrengta koplyčia. Atnaujintoje ligoninėje yra daugiau nei 80 palatų ir 240 lovų.

Bendra projekto vertė su medicinos įranga ir baldais siekia 5,8 mln. Eur, projektas buvo finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės lėšomis.