Neįgaliųjų ir sutrikusio intelekto vaikų socialinės globos centro įkūrimas

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, siekdama efektyviai panaudoti Europos Sąjungos fondų paramą pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. 1-473, pritarė projekto „Neįgaliųjų ir sutrikusio  intelekto vaikų  socialinės globos centro įkūrimas“ įgyvendinimui rekonstruojant Vilniaus specialųjį lopšelį-darželį „Čiauškutis“ bei pastatant priestatą. Įgyvendinti projektą Vilniaus miesto savivaldybės administracija pavedė UAB „Vilniaus vystymo kompanija“.

Projektu buvo siekiama prisidėti prie neįgaliųjų ir sutrikusio intelekto vaikų socialinių poreikių ir problemų sprendimo. Projekto įgyvendinimo metu šalia esamo lopšelio-darželio pastato pastatytas priestatas, kuriame įrengti poilsio kambariai, žaidimų kambarys, darbuotojų kabinetai, valgykla, salė.

Projektas buvo bendrai finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybės lėšomis. Bendra projekto vertė 1.109.791,48 Eur: iš Europos regioninės plėtros fondo projektui skirta 863.703,46 Eur, iš Vilniaus miesto savivaldybės biudže