Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas, atnaujinat ir sukuriant ekspozicines erdves

VšĮ Lietuvos energetikos muziejus ir UAB “ENERO” 2016 m. lapkričio 14 d. pasirašė sutartį dėl Lietuvos energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimo (atnaujinant ir sukuriant ekspozicines erdves) pastate Rinktinės g. 2, Vilniuje, techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų. Sutarties kaina – 59.000, Eur su PVM.