Paskelbtas Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio g. 57 rekonstravimo darbo projekto parengimo ir rangos darbų, taikant BIM, pirkimas

2019.03.19

Paskelbtas Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio g. 57, Vilniuje, rekonstravimo darbo projekto parengimo ir rangos darbų, taikant BIM, tarptautinės vertės pirkimas atviro konkurso būdu. Su viešojo pirkimo dokumentais galite susipažinti čia. Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina – 6 819 549,16 EUR be PVM (8 251 654,48 EUR su PVM).

Rangovas, vadovaudamasis UAB „Konsulta“ parengtu techniniu projektu K-2015-VMKL-TP „Ligoninė. Antakalnio g. 57, Vilnius. Rekonstravimo projektas“ (toliau – projektas), ir paties parengtu darbo projektu, privalės atlikti gydymo (negyvenamosios paskirties) pastato rekonstravimui būtinus statybos darbus.

Rengiant darbo projektą, vykdant rangos darbus bei atliekant statybos užbaigimo procedūras, turi būti sukurtas, naudojamas ir atnaujinamas statinio informacinis modelis (BIM). Rangovas privalės paskirti BIM koordinatorių, kuris privalės koordinuoti darbo projekto rengimą, rangos darbos ir statybos užbaigimo procedūras, parengti BIM įgyvendinimo planą (angl. BIM execution plan, toliau – BEP); stebėti, koordinuoti ir konsultuoti  BIM modelio kūrimo, naudojimo ir modelio parengimo pastato eksploatacijai klausimais.

Jums taip pat gali būti aktualu