Paskelbta Vilniaus vystymo kompanijos valdybos nario atranka

2021.08.06

Šiuo metu yra paskelbta Vilniaus vystymo kompanijos valdybos nario su finansų valdymo kompetencijomis atranka.

Kandidatai turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • turėti ne mažiau nei 5 metų darbo patirties finansų valdymo, finansų konsultavimo, finansinių paslaugų, ar audito srityse, iš kurių bent 3 metus sėkmingo vadovaujamo darbo patirties;
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą finansų, ekonomikos ar audito srities išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;
 • išmanyti įmonių valdymo, įmonių vertės didinimo, finansų ir rizikų valdymo principus, gebėti juos sėkmingai taikyti praktikoje;
 • turėti puikius lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo gebėjimus.

Privalumu būtų laikoma:

 • 2 metų darbo patirtis kolegialiuose organuose;
 • 2 metų darbo patirtis dirbant su ES kontroliuojamomis finansavimo priemonėmis arba tarptautinio finansavimo pritraukimu;
 • patirtis investicinių projektų vertinimo, finansavimo, ar nekilnojamojo turto vystymo srityse.

Kandidatų atrankos aprašą rasite čia;

Kandidatams į nepriklausomo valdybos nario pareigas taip pat taikomi Aprašo 9 ir 11 punkte nustatyti bendrieji reikalavimai ir nepriklausomumo kriterijai.

Įmonės valdyba skiriama 4 metams, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos, pabaiga – 2023 m. birželio 21 d.

Valdybos narių skaičius: 5.

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vystymo kompanija“ valdybos narių atlygio nustatymo“, bendrovės valdybos nario mėnesinis atlygis sudaro 1/4 vadovo mėnesinės algos dydžio (atitinkamai (bruto) – 2110 Eur).

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 • kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija, kurias rasite čia;
 • gyvenimo aprašymas;
 • motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
 • kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija.

Dokumentus prašome siųsti iki 2021 m. rugpjūčio 25 d. el. paštu valdyba@afr.lt  su nuoroda „VVK valdybos narys“.

Daugiau informacijos suteiks Kristina Kalesnykienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 211 2639, el. paštas kristina.kalesnykiene@vilnius.lt.

Informuojami tik atrinkti kandidatai. Konfidencialumą garantuojame.

Jums taip pat gali būti aktualu