Transporto srauto laidumo gerinimas T. Kosčiuškos g. ir Olandų g. žiede

2017-10-30  UAB “Vilniaus vystymo kompanija: paskelbė pirkimą “Susisiekimo komunikacijų Vilniaus m. T. Kosciuškos g. ir Olandų g. statybos techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“. Sutartyje numatytas techninio projekto ir statybą leidžiančio dokumento gavimo terminas – 165 kalendorinės dienos nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Projekto vykdymo priežiūra vykdoma visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto pripažinimo tinkamu naudoti.

Projekti tikslas – gerinti transporto srauto laidumą T. Kosčiuškos g. ir Olandų g. žriede ir sukurto papildomas K+R vietas T. Kosčiuškos gatvėje.