Vilniaus Balsių progimnazijos pastato statyba

2019-03-04 Vilniaus vystymo kompanijai įvykdžius viešojo pirkimo „Vilniaus Balsių progimnazijos darbo projekto parengimas ir rangos darbai“ procedūras, Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2019 m. kovo 4 d. sudarys sutartį su viešojo pirkimo laimėtoja UAB „Jungtiniai projektai“, sutarties vertė – 6 371 423,07 Eur su PVM.

UAB „Jungtiniai projektai“, vadovaudamasi UAB „Projektų rengimo centras“ parengtu techniniu projektu Nr. 587-TP „Mokslo paskirties pastato (7.11) Vilniaus Balsių progimnazijos filialo (skyriaus) Balsių g., sklype Un. Nr. 4400-0647-0666, Vilniuje, statybos projektas“, privalės parengti darbo projektą ir atlikti naujo mokslo paskirties pastato, kitų statinių statybos darbus, sklypo sutvarkymo, lauko inžinerinių tinklų tiesimo darbus ir kitus statybos darbus bei suteikti kitas paslaugas, reikalingas Projekto įgyvendinimui.

Rengiant darbo projektą, vykdant rangos darbus bei atliekant statybos užbaigimo procedūras, Rangovas privalės sukurti, naudoti ir atnaujinti statinio informacinį modelį (BIM).

Rangovui taip pat nustatytas reikalavimas statybvietėje įrengti mažiausiai vieną vaizdo kamerą, kuri suteiks galimybę Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bei VVK atstovams visą parą tiesiogiai stebėti objekte vykstančius darbus.

Su pirkimo dokumentais, įskaitant ir reikalavimais darbams, galite susipažinti čia: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/…/publicpurchase_docs…

2017-05-23  Vilniaus Balsių progimnazija, UAB “Vilniaus vystymo kompanija” ir UAB “Projektų rengimo centras” 2017 m. gegužės 23 d. sudarė sutartį dėl Vilniaus Balsių progimnazijos filialo (skyriaus) statybos sklype, kurio unikalus kodas yra 4400-0647-0666, techninio projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir statybą leidžiančio dokumento gavimo.

Balsių pradinės mokyklos vizualizacija

Balsių pradinės mokyklos vizualizacija

Balsių pradinės mokyklos vizualizacija