Mokslo paskirties pastato statyba Pilaitės mikrorajone

2017-11-22  Vilniaus miesto savivaldybės administracija paskelbė pirkimą “Mokslo paskirties pastato, esančio Tolminkiemio g., Vilniuje, statybos techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos” . Pagal pirkimo sąlygas reikalaujama suprojektuoti modernų, šiuolaikišką, esminius statinio reikalavimus ir higienos normas atitinkantį mokslo paskirties pastatą – gimnaziją, kurią galėtų lankyti ne mažiau nei 700 mokinių. Numatoma, jog gimnaziją lankys I – IV klasių mokiniai. Atsižvelgus į sklypo užstatymo tankumo, intensyvumo ir kitus rodiklius bei esant galimybei, projektinis mokinių skaičius projektavimo metu turėtų būti didinamas. Projektuotojas, derindamas su perkančiaja organizacija, privalo parengti techninį projektą atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos įstatymus, Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, statybos techninius reglamentus, higienos normas ir kitus privalomus teisės aktus. Projektuojamo pastato energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip „A+“ (mažai energijos naudojantis pastatas).
Planuojami projekto įgyvendinimo terminai: 2018 m. rugsėjo mėnesį planuojama užbaigti projektavimo darbus, rangos darbų pradžia – 2019 m. vasario mėnuo, projekto įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. lapkričio mėnuo.