Naujas Vilniaus plėtros etapas: Vilniaus vystymo kompanija metus pabaigs su nauja ketverių metų strategija

2022.12.05

Vilniaus miesto savivaldybės įmonė UAB Vilniaus vystymo kompanija, kuri rūpinasi sostinės viešąja infrastruktūra ir efektyviu nekilnojamojo turto naudojimu, metų pabaigą pažymės su naujai patvirtinta veiklos strategija iki 2025 m. Ji žymi naują įmonės veiklos bei Vilniaus plėtros etapą ir apibrėžia strateginius tikslus. Jais įmonė įsipareigoja kryptingu, nuosekliu darbu drauge su partneriais Vilniaus mieste kurti kokybišką socialinę infrastruktūrą, vadovautis pažangiomis valdymo bei veiklos praktikomis.

Bendrovės pasitvirtintoje 2022-2025 m. veiklos strategijoje išskirtos 5 pagrindinės tarpusavyje susijusios suinteresuotos šalys – įmonės steigėja ir vienintelė akcininkė Vilniaus miesto savivaldybė, bendrovės klientai, partneriai, darbuotojai ir visi vilniečiai. Su kiekviena iš jų susieti konkretūs tikslai.

Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius pažymi, kad kuriant miestą, kuriame gera gyventi įvairaus amžiaus ir poreikių žmonėms, ugdymo, sporto, kultūros, sveikatos ir laisvalaikio erdvių infrastruktūrai tenka itin svarbus vaidmuo. Mero teigimu, Vilniaus vystymo kompanijos veiklos strategijoje įtvirtinti tikslai atitinka miesto siekius ir sudaro prielaidas viešosios infrastruktūros gerinimui bei efektyvesniam valdymui.

„Modernus ir augantis miestas privalo skirti deramą dėmesį viešosios socialinės infrastruktūros plėtrai. Ji turi būti vykdoma atsižvelgiant į miesto gyventojų poreikius, remiantis gerosiomis tarptautinėmis praktikomis ir šiuolaikiniais standartais, racionaliai panaudojant miesto resursus. Strateginės Vilniaus vystymo kompanijos kryptys atspindi šiuos prioritetus ir nubrėžia gaires gyventojams patogaus ir tvaraus miesto infrastruktūros vystymui“, – sako R. Šimašius.

„Plėtodami ir vystydami sostinės viešosios socialinės infrastruktūros objektus, kuriame miesto veidą, o kartu – patirtį čia gyvenantiems žmonėms, miesto svečiams ir verslui. Suprasdami savo įtaką nuolatinėje miesto transformacijoje, keliame sau tikslus matyti ir prižiūrėti mūsų valdomą bei kuriamą turtą kaip visumą, taip, kad užtikrintume kokybę ir patogumą miestiečiams, įgalintume miesto konkurencingumą ir padėtume eiti tvarumo bei žaliosios ekonomikos keliu. Šiuos siekius įtvirtinome ir savo veiklos strategijoje, kuri žymi naują mūsų veiklos etapą“, – sako generalinis direktorius.

Anot jo, strategija, kuria įmonė vadovaujasi jau beveik visus šiuos metus, pirmiausia siekiama užtikrinti sėkmingą veiklą ir tvarių projektų plėtrą net ir rinkos neapibrėžtumo sąlygomis. Plėtojant naujus socialinės infrastruktūros objektus siekiama susitelkti į pažangių tarptautinių ir miesto standartų diegimą nuo projektavimo ir statybų stadijos iki efektyvaus turto valdymo. S. Barausko teigimu, tai leis užtikrinti ne tik pastatų tvarumą ir komfortą, bet ir suteiks galimybę miesto plėtrai pritraukti užsienio investicijų.

Strategiją Vilniaus vystymo kompanijos valdyba turėjo galimybę suformuoti kartu su įmonės atstovais. Valdybos pirmininkės Linos Melianienės teigimu, bendras matymas nuo pat pradžių leis nuosekliai siekti strateginių tikslų.

„Siekdami išsigryninti tikslus ir parengti strategiją, padėsiančią kurti tvaresnį bei Vilniaus gyventojams patogesnį miestą, detaliai išanalizavome įmonės veiklos rodiklius, atlikome aplinkos ir rinkos tyrimus, darbuotojų bei kitų suinteresuotų pusių apklausas“, – sako L. Melianienė.

Strategijos įgyvendinimo pažanga bus vertinama apsibrėžtais strateginiais kriterijais. Kiekvienam tikslui numatyti rodikliai, kurie padės vadovų komandai sekti, vertinti ir, prireikus, koreguoti veiksmus.

Anot įmonės vadovo S. Barausko, tai, kad strategija jau veikia, leidžia įsitikinti ir šių metų rezultatai: vilniečiams atvertas Amatų skveras, atidaryta Pilaitės gimnazija, pasivaikščioti kviečia Drakono pieva ir Vingrių skveras, tapęs ilgai laukta jungtimi tarp senojo ir naujojo miesto dalių.

Iki 2025 m. vienais svarbiausių objektų, kuriems bus skiriamas prioritetas, strategijoje įvardijami šie sostinės projektai: Lazdynų baseinas, Japoniškas sodas, kairioji Neries krantinė, Tauro kalno projektas.

Vilniaus vystymo kompanijos strategijoje numatyta įsipareigoti būti patikimu, tvarią grąžą užtikrinančiu viešojo nekilnojamojo turto valdytoju ir iškeltas tikslas iki 2025 m. pritraukti ne mažiau kaip 100 mln. eurų išorinio kapitalo, o valdomų NT projektų plotą išplėsti iki 1 mln. kv. m. Taip pat strategijoje pasižadama į miesto viešosios infrastruktūros kūrimą įtraukti vilniečius ir užsibrėžiamas tikslas, kad vilniečių patirties tyrimo rodiklis būtų augantis.

UAB Vilniaus vystymo kompanija šiuo metu valdo projektus, kurių bendra vertė siekia 657 mln. eurų. Tarp bendrovės valdomų projektų – 26 mokyklos, 21 darželis, 17 sveikatos, socialinio rūpesčio ir kultūros objektų, 14 parkų ir viešosios infrastruktūros objektų, 10 sporto infrastruktūros objektų.

Jums taip pat gali būti aktualu