Korupcijos prevencija

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.
Jeigu turite įtarimų ar įrodymų, kad UAB „Vilniaus vystymo kopanija“ darbuotojai elgiasi netinkamai, pažeidžia galiojančius teisės aktus, praneškite Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyriui arba kreipkitės tiesiogiai į LR Specialiųjų tyrimų tarnybą.