Įvyko antroji Balsių daugiafunkcinio bendruomenės centro kūrybinių dirbtuvių sesija – modeliai

2021.06.15

Birželio 8 dieną antrosios Balsių daugiafunkcinio bendruomenės centro kūrybinių dirbtuvių sesijos metu dirbtuvių dalyviai analizavo skirtingus bendruomenių centų veikimo MODELIUS, diskutavo apie jų aktualumą steigiant Balsių Centrą. Sociologė ir viena dirbtuvių kuratorių Dalia Čiupailaitė-Višnevska dalyviams ir svečiams papasakojo apie vyraujančias bendruomenės centrų sampratas ir skirtingus veikimo modelius. Sociologė apžvelgė tokių centrų veiklos praktiką, jų valdymo principus, su tokiu centru siejamas paslaugas, potencialius naudotojus bei galimus finansavimo principus. Pranešimo metu aptarta galima bendruomenės centro misija/vizija – socialinė infrastruktūra kaip bendruomenės ryšių vystymas, socialinė integracija, socialinio kapitalo formavimasis, socialinė pagalba, socialinis solidarumas bei asmeninis ir bendruomenės tobulėjimas. Sociologės pateikti bendruomenės centrų pasaulyje pavyzdžiai rodo, kad tokios paskirties objektai gali būti įvairūs savo dydžiu – nuo vienos salės pastato iki didelių kompleksų struktūrų.

Sesijoje dalyvavo ekspertai iš mieste jau veikiančių bendruomeninių centrų. Svečiai pasidalijo patirtimi, sukaupta aktyviai veikiant  savo bendruomenėse. Kaip savanoryste grįstos smulkios iniciatyvos gali tapti save išlaikančio bendruomeninio centro pagrindu papasakojo Antakalnyje veikiančios „Miesto laboratorija“ viena iš įkūrėjų Goda Sosnovskienė. Kaip savivaldybės įsteigtas kultūros centras gali tapti ne tik reikšmingu lokaliu socialinės integracijos centru (romų integracija), bet ir regioninio lygmens kultūros projektus (šiuolaikinio meno festivaliai, dirbtuvės, rezidencijos ir parodos) vystančia institucija pristatė Kirtimų centro direktorė Raimonda Tamulevičiūtė. Pavilnio bendruomenės pirmininkas Rytis Mėdžius pasidalino patirtimi, kaip svarbu konstruktyviai išdiskutuoti bendruomenės poreikius. Tuomet galimus pokyčius įmanoma vykdyti mažais etapais, bet nelaukiant mažai tikėtino gausaus finansavimo. Pavilnyje šiuo metu naujinamas bendruomenės salės pastatas, sutarta dėl bibliotekos pastato ir teikiamų paslaugų (bendradarbystės erdvė, renginių salė, skaitykla) išplėtimo. Dalyvių darbą dirbtuvių metu stebi ne tik Balsių, bet ir gretimų (Birelių, Naujųjų Verkių) bendruomenių, o taip pat arkivyskupijos atstovai. Tikimasi, kad taip bus tiksliau identifikuoti poreikiai, o bendruomenių atstovams tai papildoma galimybė plėtoti esamą bendradarbiavimą.

Kūrybinių dirbtuvių dalyvių komandos pristatė savo pirmines įžvalgas orientuodamiesi į vieną iš prioritetinių temų: urbanistikos, architektūros ar bendruomenių. BAULAND nagrinėjo Centro sklypo (Balsių g. 24) esamą situaciją miesto ir aplinkinių teritorijų atžvilgiu. Apibendrinti pagrindiniai Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniai, esamų paslaugų bei vietos infrastruktūros išsidėstymas. AVVJ21 įvertino pirmoje sesijoje išsakytus suinteresuotų grupių lūkesčius ir pristatė pirmines idėjas kaip tie lūkesčiai tarpusavyje galėtų būti derinami vystymo procese, kokie finansavimo modeliai tam galėtų būti labiau tinkami. Dirbtuvių viešnia VMS Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus vedėja Agnė Šataitė dalyviams detaliau paaiškino, kaip Lietuvoje plėtojami viešosios infrastruktūros projektai pasitelkiant privatų kapitalą. Šioje sesijoje taip pat svečiavosi Infrastruktūra Lt atstovas Vitalijus Kuodis. Jis dalyviams padėjo suprasti, kokiais ekonominiais ir programiniais principais vystoma baseinų infrastruktūra.

TEAM TAAM Centro galimų paslaugų kompoziciją, skirtingų funkcijų derinimą analizavo pasitelkdami „naudotojo portreto“ metodą. Tai metodas naudojamas, kai stinga išsamių sociologinių tyrimų. Tuomet imami interviu iš nedidelio kiekio bendruomenės atstovų, identifikuoti jų poreikiai ir požiūriai apibendrinami sukuriant kelis skirtingo pobūdžio naudotojo portretus (pav., Paauglys iš Kryžiokų, daugiavaikė mama iš Balsių; religingas senjoras iš Ožkinių). Šie portretai vėliau bus naudojami simuliuojant galimą paslaugų įvairovę ir jų tarpusavio sąveiką. IMM/XWHY kolektyvas Centro perspektyvas įvertino „pamatuodami” sklypo galimybes remiantis teritorijų planavimo dokumentais. Remdamiesi šiais duomenimis apsvarstė galimus Centro erdvinio modeliavimo principus.

Trečiojoje sesijoje ŠERDIS, birželio 15 dieną bus nagrinėjami bendruomenes telkiantys veiksniai. Planuojama analizuoti, kaip veikia aplink bažnyčią ir aplink biblioteką telkiamos bendruomenės. Sesijoje dalyvaus Jėzuitų gimnazijos bibliotekos-edukacijos centro „Lojoteka“ atstovė Rūta Grišinaitė ir edukacinių veiklų Molėtų bibliotekoje bei Liučiūnų bendruomenės centre-bibliotekoje iniciatorė Audra Girijotė. Kūrybines grupes konsultuos kviestiniai ekspertai Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos kunigas Mykolas Sotničenka ir architektas Vytautas Balčiūnas.

 

Jums taip pat gali būti aktualu