Skaitmenizavimas

Veiklos skaitmenizavimas ir BIM

Siekiame savo veikloje taikyti inovacijas bei pasiūlyti dar kokybiškesnes ir šiuolaikiškesnes paslaugas užsakovams bei nuolat siekia aukščiausios paslaugų kokybės, todėl Vilniaus viešosios infrastruktūros statybų valdymą sutelkia BIM aplinkoje. Procesų efektyvumui, laiko sąnaudų mažinimui ir efektyviam biudžeto valdymui užtikrinti kompanija jau dabar daugelyje valdomų projektų taiko BIM (angl. Building information modelling & management) principus ir technologijas, valdant statybų ir projektavimo procesą….

→ Skaitykite daugiau

Projektai

Verdenės klubo Buivydiškių g. 26, Vilniuje,  rekonstravimas

Objekto dabartinis etapas: Pirkimas - Projektavimas
VMS skyrius: Socialinių paslaugų 

Liuteronų sodų projektas

Objekto dabartinis etapas: Pirkimas - Ranga
VMS skyrius: Infrastruktūros

Tauro kalno projektas

Objekto dabartinis etapas: Pirkimas - Ranga
VMS skyrius: Infrastruktūros

Neries krantinė kairė

Objekto dabartinis etapas: Pirkimas - Ranga
VMS skyrius: Infrastruktūros

Vilniaus J. Lelevelio inžinerijos gimnazija, Minties g. 3

Objekto dabartinis etapas: Rangos darbai
VMS skyrius: Švietimo aplinkos

Japoniško sodo įkūrimas teritorijoje prie Lvovo ir Geležinio Vilko gatvių

Objekto dabartinis etapas: Rangos darbai
VMS skyrius: Infrastruktūros

Vingrių gatvė

Objekto dabartinis etapas: Rangos darbai
VMS skyrius: Infrastruktūros

Vilniaus miesto nakvynės namų Kojelavičiaus g. 50 rekonstrukcija

Objekto dabartinis etapas: Rangos darbai
VMS skyrius: Socialinių paslaugų 

3D modelis

Centrinės gatvės bulvaras Paplaujos rajone

Objekto dabartinis etapas: Rangos darbai
VMS skyrius: Infrastruktūros

3D modelis

Apie veiklos skaitmenizavimas ir BIM

Savo veikloje siekiame taikyti inovacijas bei pasiūlyti dar kokybiškesnes ir šiuolaikiškesnes paslaugas bei nuolat siekiame aukščiausios paslaugų kokybės, todėl Vilniaus viešosios infrastruktūros statybų valdymo procesus skaitmenizuojame bei sutelkiame BIM aplinkoje. Šiuo metu jau pirkimo sąlygose aiškiai nurodomi konkretūs reikalavimai BIM modelio sukūrimui, jog nebebūtų galimybės laisvai interpretuoti savaip. Viešuosiuose pirkimuose nurodome ne tik prievolę naudoti BIM, bet ir tiksliai aprašome užsakovo reikalavimus BIM modelio rengimui dokumente, kuris vadinamas tarptautiniu trumpiniu – EIR (angl. Employer information requirements).

Daugiau

Net jeigu techninis statinio projektas nėra atliktas naudojantis BIM, nėra jokių techninių kliūčių atlikti darbo projektą naudojantis BIM bei jį panaudoti statybų metu. VVK labai svarbu, kad statybos darbai būtų pradėti tik tuomet, kai statybos projekte neliko neišspręstų projekto sprendinių. Statybos darbų metu atliekami projekto pakeitimai kainuoja ženkliai daugiau, negu pakeitimas rengiant projektą. Siekiant aiškumo, EIR dokumente nurodoma kokia BIM modelio statybos projekto stadija jau atlikta, kokią ketinama atlikti ar BIM modelis bus panaudotas tolimesnėse statybos projekto stadijose.

EIR dokumento rengimo etape nurodome norimą modelio išsivystymo lygį – LOD (angl. Level of Detail). Elemento tiek grafinis, tiek informacinis detalumas kiekvienai projekto daliai gali būti skirtingas, todėl EIR dokumente išskiriama kiekviena projekto dalis ir detaliai aprašomas reikalaujamas modelio išsivystymo lygis LOD.

Nustatant informacinį elementų detalumą  nereikalaujame perteklinės informacijos, kuri nebus naudojama tolimesniuose etapuose. Ne mažiau svarbus BIM modelio reikalavimas – klasifikatorius, kuris užtikrina sklandžius informacijos mainus tarp visų projekto dalyvių per visas statinio gyvavimo ciklo stadijas: nuo projekto rengimo iki eksploatavimo ar net utilizavimo.

Architektai, inžinieriai konstruktoriai, inžinerinių sistemų ir už įvairias projekto dalis atsakingi projektuotojai turi taikyti vienodą klasifikavimą – kodavimą. Tai užtikrina kokybiškus informacijos mainus tarp skiritngų BIM projekto komandos narių.

Siekiant efektyvaus bendradarbiavimo ir komunikavimo tarp skirtingų projekto komandos dalyvių, naudojamame vieningą duomenų aplinką, vadinama CDE (angl. Common Data Environment). EIR dokumente nurodomas reikalavimas, kad CDE tai ne tik centrinė dokumentų saugykla, veikianti debesijos principu ir pasiekiama iš įvairaus įrenginio (kompiuterio, planšetės ar mobilaus telefono), tačiau ir aplinka, kurioje užtikrinamas saugumas ir kontrolė. Svarbu ir galimybė apriboti vartotojų teises, registruoti dalyvių veiksmus.

VVK skaitmenizavimas apima ne tik BIM naudojimą įvairiose statybos projekto stadijose, bet ir elektroninį statybos darbų žurnalą. Elektroninio statybos darbų žurnalo sistema leidžia standartizuotai, operatyviai, skaidriai ir saugiai kaupti įrašus apie vykdomus darbus. Elektroninis statybos darbų žurnalas naudojamas ir tuose projektuose, kuriuose nėra naudojamas BIM.

Nors LR Vyriausybės sprendimu privaloma taikyti BIM nuo 2021 m. sausio 1 d. statiniams, kurių statybos skaičiuojamoji kaina yra lygi arba viršija: pastatams 5 000 000 EUR ir 10 000 000 EUR inžineriniams statiniams, kilnojamiesiems daiktams, mes jau nuo 2018 m. pabaigos pradėjome taikyti BIM visiems statiniams, kurių statybos skaičiuojamoji kaina yra lygi arba viršija 1 500 000 EUR.

Jei turite praktinių patarimų dėl mūsų keliamų reikalavimų, vykdomų projektų – susisiekime el. paštu: bim@vilniausvystymas.lt