Šiuolaikinės technologijos neaplenks ir visuomeninių projektų

2017.11.14

Vis daugiau girdime apie informacinį modeliavimą, 3D kūrimo ir kitas šiuolaikiškas statybų srities technologijas. Apie Vilniaus vystymo kompanijos tikslus šioje srityje kalbame su bendrovės vidaus kontrolieriumi dr. Vygantu Žėku.

Kokį naujų technologijų pritaikymą atnaujinant esamus visuomeninius pastatus – mokyklas, darželius, mato Vilniaus vystymo kompanija?

Bendrovė aktyviai domisi naujomis technologijomis. Ieškome tokių technologijų, kurios suteiktų galimybę efektyviau valdyti esamų pastatų techninę priežiūrą ir pastatų atnaujinimą. Įprastai šis procesas įtraukia daug suinteresuotų šalių bei apima įvairius procesus: planavimą, viešų pirkimų vykdymą, paslaugų ir darbų įgyvendinimą. Skirtingų procesų dalyviai sukuria ir naudoja informaciją bei dokumentus mažai bendradarbiaudami, dokumentai nesisteminami. Tokiu būdu informacija kuriama ir naudojama neefektyviai: yra dubliuojama ir nepanaudojama vykdant su pastatu susijusius projektus ateityje.

Analizuodami šiuolaikinių technologijų taikymo naudą verslo projektuose matome, jog ir viešajame sektoriuje galima sėkmingai panaudoti informacinio modeliavimo įrankius, visą informaciją centralizuoti. Tikslinga sukurti vieną aktualių duomenų bazę, kuria saugia nuotoline prieiga galėtų naudotis visi su pastato naudojimu ir atnaujinimu susiję asmenys.

Galimas technologijas ir jų taikymo procesą šiuo metu tikriname vykdydami pilotinį projektą. Pirmasis jo etapas – Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ pastato skaitmenizavimas.

Ar šiame projekte dalyvauja visos su pastatu susijusios šalys? Naudotojai? Valdytojai? Paslaugų teikėjai?

Vienas iš pirmųjų vykdomo projekto tikslų yra nustatyti geriausią skaitmenizavimo kelią ir įvertinti tam taikomas technologijas, jų patogumą ir sukuriamas naudas. Projekto pagrindiniai dalyviai yra UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ specialistai,  3D skaitmenizavimo rinkoje didelę patirtį turintys UAB „TPI Vilnius“ ir skaitmeninio modeliavimo technologijų valdytojai AGA CAD. Džiaugiuosi, kad vykstančiu procesu aktyviai domisi ir darželio administracija.

Kokius pokyčius galėtume pamatyti, jei pasiteisintų pilotiniame projekte naudojamos technologijos?

Pokyčiai bus pastebimi ne išoriniai, o labiau vidiniai – padidės visų su pastatu susijusių procesų sparta, bus lengviau valdyti atliktų darbų kokybę, užfiksuoti defektus, pastato trūkumus. Statybos darbų procese ar pastato eksploatavimo metu bus galimybė turėti kur kas tikslesnius duomenis, taip pat kur kas greičiau bei norima forma.

Pastato valdytojas, turėdamas tikslią informaciją apie pastatą, bus mažiau priklausomas nuo išorinių paslaugų teikėjų, rangovų.

To pasekmė – racionalesnis lėšų naudojimas, efektyvesnis įvairių su pastato atnaujinimu bei eksploatavimu susijusių asmenų laiko valdymas.

Vertė sukuriama dėl galimybės patogiai ir operatyviai skleisti informaciją visiems su pastatu susijusiems žmonėms ir įrenginiams. Manome, kad per trumpesnį laiką bus sukuriamas kokybiškesnis turtas ir bus užtikrinama geresnė viešųjų paslaugų kokybė.

Manome, kad pastatų skaitmenizavimas artimiausioje ateityje nebus kvestionuojamas – tai tiesiog taps neišvengiamu, savaime suprantamu ir vieninteliu būdu remontuoti ar modernizuoti esamus pastatus.

Kada ir kokių paviešintų pilotinio projekto rezultatų gali tikėtis Vilniaus gyventojai?

Esame užbaigę 3D skenavimo darbus. Vyksta duomenų apdorojimas ir šio etapo analizė. Einame į antrą projekto etapą. Šiame etape turime surinkti techninius duomenis: dokumentuose užfiksuotus, faktiškai egzistuojančius, visus kitus duomenis, kurie įprastai naudingi pastato naudojimui ir jo tolesniam vystymui. Duomenys papildys skaitmenizuotą pastato informaciją ir sudarys vientisą duomenų bazę. Per taip vadinamus interaktyvius informacinius taškus visa sukaupta informacija bus prieinama vartotojui. Greta bus pasiekiamas ir 3D modelis, kuris palengvins techninės informacijos suvokimą.

Galutinį pilotinio projekto rezultatą numatome vertinti po viso skaitmenizavimo proceso analizės. Analizės rezultatus, išvadas dėl teorinės ir praktinės šio proceso naudos tikimės pristatyti viešai. Numatomas pristatomasis renginys, į kurį bus pakviesti įvairūs specialistai ir tokios informacijos galimi vartotojai bei teikėjai. Tikimės, kad ši iniciatyva reikšmingai prisidės prie Lietuvos statybų srities skaitmenizavimo.

3D taškų debesis iš bepiločio drono Matrice 210

3D taškų debesis iš bepiločio drono Matrice 210

3D taškų debesis iš skenerio Faro X130

3D taškų debesis iš skenerio Faro X13

Jums taip pat gali būti aktualu