Įgyvendinti projektai

Puslapis pildomas

Vilniaus Senvagės gimnazijos sporto aikštelės įrengimas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2014 m. įgaliojo UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ atlikti projekto „Vilniaus Senvagės gimnazijos Širvintų g. 80 sporto aikštelės įrengimas“ valdymą. Vilniaus Senvagės gimnazijos futbolo stadionas oficialiai buvo atidarytas 2015 m. rugsėjį. Naujas futbolo aikštynas yra dirbtinės dangos visų matmenų futbolo aikštė (68 x 105 m), atitinkanti dviejų FIFA-UEFA žvaigždučių kategoriją. Futbolo aikštės tribūnose – 500 vietų. Pasak futbolo specialistų, pagal dabartinį lygį jame gali vykti 1-os ir žemesnių lygų Lietuvos futbolo čempionatų rungtynės.

Stadiono atnaujinimo darbų vertė – beveik 997 tūkst. eurų, iš kurių daugiau nei 765 tūkst. eurų – iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, beveik 232 tūkst. eurų skyrė Švietimo ir mokslo ministerija.

Be savivaldybės ir ministerijos lėšų, iš Lietuvos futbolo federacijos (LFF), pagal UEFA finansuojamą programą „Išugdykime Ronaldo Lietuvai“, gauta dirbtinės žolės danga, kurios vertė – 148 tūkst. eurų.

Informacija apie projektą žiniasklaidoje (nuorodos):  delfi.lt

 

Neįgaliųjų ir sutrikusio intelekto vaikų socialinės globos centro įkūrimas

Vilniaus miesto savivaldybės taryba, siekdama efektyviai panaudoti Europos Sąjungos fondų paramą pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, 2012 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. 1-473, pritarė projekto „Neįgaliųjų ir sutrikusio  intelekto vaikų  socialinės globos centro įkūrimas“ įgyvendinimui rekonstruojant Vilniaus specialųjį lopšelį-darželį „Čiauškutis“ bei pastatant priestatą. Įgyvendinti projektą Vilniaus miesto savivaldybės administracija pavedė UAB „Vilniaus vystymo kompanija“.

Projektu buvo siekiama prisidėti prie neįgaliųjų ir sutrikusio intelekto vaikų socialinių poreikių ir problemų sprendimo. Projekto įgyvendinimo metu šalia esamo lopšelio-darželio pastato pastatytas priestatas, kuriame įrengti poilsio kambariai, žaidimų kambarys, darbuotojų kabinetai, valgykla, salė.

Projektas buvo bendrai finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybės lėšomis. Bendra projekto vertė 1.109.791,48 Eur: iš Europos regioninės plėtros fondo projektui skirta 863.703,46 Eur, iš Vilniaus miesto savivaldybės biudže