APIE

Bendrovė tikslingai įsteigta Vilniaus miesto savivaldybės pavestoms paslaugoms teikti bei poreikiams tenkinti, t.y. didžiąją savo veiklos dalį bendrovė vykdo kartu su Vilniaus miesto savivaldybe, teikia Vilniaus miesto savivaldybei reikalingas paslaugas ir vykdo jos pavestas funkcijas.

NAUJIENOS

VVK pozicija dėl VPT išvados

Vilniaus lopšelio-darželio „Ąžuolas“ pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų sutarties įgyvendinimo metu iškilo poreikis įsigyti papildomus sutartyje nenumatytus, tačiau sutarties tinkamam įvykdymui būtinus darbus. Šiems darbams įsigyti UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ įvykdė skelbiamą atvirą konkursą bei su laimėtoju pasirašė sutartį. Pirkimą įvertinusi Viešųjų pirkimų tarnybą pateikė išvadą, jog pirkimas atliktas netinkamai. UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ su VPT išvada […]

KONTAKTAI

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“
Algirdo g. 19, LT-03219 Vilnius
Tel.: (8 5) 249 6638
Faksas: (8 5) 249 7844
El. p.: info@vilniausvystymas.lt